bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany

Struktura organizacyjna

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Iwona Podeszwa

Dział administracyjny

Irena Sibiak

Księgowość

Magdalena Przesmycka

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Marlena Włodarczyk – kierownik działu
Barbara Stępień – st. bibliotekarz
Agnieszka Starek – st. kustosz

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa 8.00 - 18.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Księgozbiór:

 • literatura piękna polska i obca; klasyka i współczesna, poezja, dramat, proza
 • literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy
 • publikacje regionalne
 • zbiory specjalne: książki mówione (audiobooki)

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 • czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostęp do części księgozbioru) lub korzysta z pomocy bibliotekarza
 • w wypożyczalni zatrudniony jest bibliotekarz z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, który w razie potrzeby udziela czytelnikom fachowej pomocy
 • osoby korzystające z tego działu to młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli
 • literatura piękna ułożona jest w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub tytułów
 • księgozbiór popularno-naukowy rozmieszczony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, co ułatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji
 • zainteresowani mają do dyspozycji księgozbiór w liczbie 32,5 tysiąca woluminów i katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy (UKD)

Prolongaty wypożyczeń można dokonać:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 43 843 35 26
 • pocztą elektroniczną, pisząc na adres: biblioteka@um.wielun.pl


Czytelnia

Anna Niepiekło – st. bibliotekarz

Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa 8.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 14.00


Zbiory:

 • różnorodny księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej reprezentujący wszystkie dziedziny nauki
 • wydawnictwa o charakterze informacyjnym oraz bogaty zbiór o tematyce regionalnej
 • 17 tytułów czasopism bieżących w prenumeracie

Usługi:

 • zajmuje się realizacją zamówień międzybibliotecznych
 • opracowuje zestawienia bibliograficzne
 • udziela informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o materiały własne i innych bibliotek
 • posiada 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • ksero
 • wykonuje wydruki komputerowe

Prowadzone bazy:

 • opracowuje w formie kartkowej kartotekę regionalną
 • kartotekę form pracy z czytelnikiem
 • kartotekę laureatów Literackich Nagród Nobla

Działalność kulturalno-edukacyjna:

 • prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • organizuje spotkania i wykłady tematyczne organizuje spotkania z cyklu Ludzie i ich pasje, Dyskusyjnego Klubu Książki, Koła Teatralnego
 • prowadzi ogólnopolskie akcje z promocji czytelnictwa
 • organizuje konkursy wiedzy o regionie
 • organizuje wystawy tematyczne
 • prezentuje dorobek twórczy artystów lokalnych (malarzy, poetów, rzeźbiarzy, fotografów i innych pasjonatów regionalnych)

Działalność informacyjna:

 • udostęniania na miejscu wydawnictwa bibliograficzno-informacyjne, wydawnictwa i dokumenty dotyczące Wielunia i regionu
 • udziela informacji indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych) : bibliotecznych, bibiograficznych oraz treściowych w oparciu o materiały własne, innych bibliotek
 • zapewnia osobom uczącym się oraz poszukującym informacji profesjonalna pomoc w dostępie do wiedzy

 

Filia dla Dzieci

Anita Kuś – kierownik filii
Sylwia Mroczek - bibliotekarz


Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa 8.00 - 18.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Księgozbiór: 

 • ciekawe książeczki dla maluchów
 • bogato ilustrowane bajki, wierszyki, opowiadania dla młodszych dzieci
 • baśnie, podania i legendy z różnych stron świata
 • powieści i opowiadania przyrodnicze, przygodowe, fantastyczne i obyczajowe
 • lektury do szkoły podstawowej i gimnazjum
 • encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania literackie

Właściwą książkę można znaleźć: 

 • korzystając z katalogu on- line
 • zwracając się o pomoc do pracownika biblioteki
 • rezerwując elektronicznie książkę chwilowo wypożyczoną
 • Filia dla Dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu liczy ponad 18 tysięcy książek. Rejestruje ok. 2500 czytelników w ciągu roku. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że liczba ta z roku na rok wzrasta.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom czytelników w ramach naszej działalności proponujemy:

 • konkursy literackie i plastyczne
 • głośne czytanie bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 • spotkania autorskie
 • warsztaty
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • wystawy tematyczne i okolicznościowe związane z rocznicami różnych wydarzeń
 • wystawy plastyczne na których prezentowane są prace dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • wystawy poświęcone pisarzom i ich twórczości
Wszystkie organizowane imprezy dokumentowane są w prowadzonej przez nas Kronice. Rodzicom proponujemy „Miejsce przyjazne maluchom” - kącik gdzie ich pociechy mogą mile spędzić czas. W czytelni dla Dzieci znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Julita Walczak – st. kustosz
Paulina Trojan – kustosz
Krystyna Wiśniewska – bibliotekarz
Do głównych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:
 • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów dla Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni oraz Filii Bibliotecznej Nr 1 w Wieluniu, filii w Dąbrowie, Masłowicach, Rudzie i Turowie
 • prowadzenie ewidencji wpływów dla każdego rodzaju zbiorów z wykorzystaniem rejestru przybytków oraz inwentarza tradycyjnego i komputerowego
 • formalne i rzeczowe opracowanie nabytków zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami w systemie tradycyjnym i komputerowym
 • wprowadzanie nowości oraz bieżące uzupełnianie bazy danych w systemie SOWA
 • tworzenie warsztatu informacyjnego bibliotek w formie komputerowej bazy książek, tradycyjnych katalogów kartkowych
 • sporządzanie protokołu ubytków
 • prowadzenie ewidencji ubytków dla każdego rodzaju zbiorów z wykorzystaniem rejestru ubytków oraz inwentarza tradycyjnego i komputerowego
 • reklasyfikacja zbiorów
 • melioracja katalogów
 • prowadzenie spraw związanych z zakupami zbiorów: kontakty z hurtowniami, wydawnictwami i firmami księgarskimi drogą internetową oraz bezpośrednio i wybieranie najtańszych ofert
 • prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczej w zakresie działalności bibliotek

 

Filie Biblioteczne

Filia Biblioteczna nr 1
Tomasz Zawiliński – kierownik filii
Os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wieluń
tel. 733 336 762
e-mail: filia1wielun@gmail.com

Filia Biblioteczna w Dąbrowie
Barbara Wszoła – kierownik filii
Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 1, 98-300 Wieluń

Filia Biblioteczna w Masłowicach
Ilona Banasiak – kierownik filii
Masłowice 1c, 98-300 Wieluń
tel. 43 842 82 45
e-mail: filiamaslowice@gmail.com

Filia Biblioteczna w Rudzie
Justyna Błaszczak – kierownik filii
ul. Długa 31, 98-300 Wieluń
tel. 43 886 06 40
e-mail: filiawrudzie@gmail.com

Filia Biblioteczna w Turowie
Olga Wiśniewska – kierownik filii
Turów 91, 98-300 Wieluń
e-mail: filiawturowie@gmail.comOpublikował: Bartłomiej Koła
Publikacja dnia: 24.04.2019
Podpisał: Bartłomiej Koła
Dokument z dnia: 26.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 223