Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WIELUNIU

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.

 2. Z Czytelni Internetowej można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

 3. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych.

 4. Użytkownik stanowiska komputerowego wyraża zgodę na monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza.

 5. W Czytelni można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w istniejących programach i ustawieniach systemowych.

 6. Dyżurujący bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu. Może udzielić pomocy, jeśli dysponuje wolnym czasem.

 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może być wydłużony.

 8. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba; w wyjątkowych wypadkach – dwie.

 9. W Czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, palenia papierosów oraz konsumowania napojów i artykułów spożywczych.

 10. Okrycia wierzchnie oraz torby, teczki, plecaki należy zostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

 11. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni - jego rodzice.

 13. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje.

 14. Zabrania się wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem.

 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 16. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 17. Przed przystąpieniem do korzystania z komputera użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do dziennika "Ewidencji użytkowników Czytelni Internetowej ".

 18. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza. Od takiej decyzji można się odwołać do Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Opublikował: Piotr Pabisiak
Publikacja dnia: 18.01.2024, 12:15
Dokument oglądany razy: 449
Podpisał: Piotr Pabisiak
Dokument z dnia: 16.01.2024